Albinspekt është kompania e parë shqiptare e listuar nga Bashkimi Europian në Listën e Trupave inspektuese dhe çertifikuese të njohura nga BE.
Vizioni ynë:
Me çertifikimin mbrojmë prodhuesit, garantojmë konsumatorët dhe i shtojmë vlerë produktit.