Ftesë për tu bërë anëtarë të Grupit Teknik Kombëtar të Punës – GlobalG.A.P në Shqipëri

Albinspekt bio.inspecta fton të gjithë individët apo kompanitë e interesuara të aplikojnë për t’u bërë anëtarë në Grupin Teknik Kombëtar të Punës-GlobalG.A.P në Shqipëri (“GLOBALG.A.P National Technical Working Group Fruits and Vegetables Albania”).

Afati i fundit: 19.08.2021, ora 16:00

Informacion rreth aplikimit 

Leave your thought