HACCP
H.A.C.C.P është një sistem menaxhimi i cili na lejon të identifikojmë dhe vlerësojmë rreziqet potenciale në të gjitha fazat e prodhimit dhe përpunimit të produkteve ushqimore. Synon sigurinë e ushqimit në të gjitha hallkat e zinxhirit ushqimor. Parimet HACCP janë pjesë e Direktivave Europiane dhe e Legjislacionit Shqipëtar të Ushqimit, implementimi i të cilave është kërkese ligjore për të gjithë operatorët e industrisë ushqimore.
Avantazhet e zbatimit të sistemit HACCP
Qasje sistematike për identifikimin dhe zgjidhjen e problemeve
Zvogëlim kostosh në para dhe kohe për problemet e sigurisë ushqimore
Produkte më të sigurta ushqimore për konsumatorin
Eficencë më e lartë
Rritje e besueshmërisë dhe kënaqësisë konsumatore
Rritje e konkurueshmërisë në tregun vendas
Mënjanon barrierat e tregtisë ndërkombëtare

Ky sistem përfshin shtatë parime themelore që përdoren në zbatimin e HACCP

  • Analiza e rrezikut
  • Proçedurat e monitorimit
  • Veprimet korrigjuese
  • Identifikimi i pikave kritike të kontrollit
  • Vendosja e limiteve kritike për secilën pikë kontrolli
  • Proçedurat e verifikimit
  • Dokumentimi me regjistrimet përkatëse
mersin escort - bodrum escort - eskişehir escort - eskişehir yeni escort - escort mersin - mersin yeni escort - mersin sınırsız escort - mersin rus escort - mersin olgun escort - mersin anal escort - mersin oral escort - mersin masöz escort