Rreth Nesh
Në i shtojmë
vlerën produktit tuaj !

Historiku

Albinspekt është themeluar në Nëntor të vitit 2006 ne kuader të projektit SASA ( Sustainable Agriculture Support in Albania ) të financuar nga qeveria Zvicerane për krijimin dhe zhvillimin e infrastrukturës së bujqësisë organike në Shqipëri. Albinspekt është e vetmja trupë inspektim/çertifikimi shqiptare që është e akredituar për këtë shërbim dhe e listuar nga Komisioni Europian për të kryer aktivitetin e inspektim- çertifikimit sipas rregullores organike europiane .

Njohjet dhe arritjet
e deritanishme
01
BE
Listuar nga Komisioni Europian për ofrimin e inspektim - çertifikimit sipas Rregullores Ekuivalente me EEC 834/2007, dt 28 Qershor 2007, “Për prodhimin organik dhe etiketimin e produkteve organike” dhe rregullave zbatuese EEC 889 / 2008.
02
Çertifikata e akreditimit
Njohur nga Komisioni Shtetëror për Prodhimet Organike ( KSHPO ) ne Ministrine e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit për ofrimin e inspektim- çertifikimit sipas ligjit 106/2016
03
FOAG
Njohur nga Zyra Federale për Bujqesine Zvicër ( FOAG )
04
Çertifikata e akreditimit
Njohur nga Komisioni Shtetëror për Prodhimet Organike ( KSHPO ) ne Ministrine e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit për ofrimin e inspektim- çertifikimit sipas ligjit 106/2016
05
Çertifikata e IFOAM
Anëtar me të drejta të plota e IFOAM – Federata Ndërkombëtare e Lëvizjes së Bujqësisë Organike.
06
EOCC
Anëtar i EOCC - Këshilli Europian i Certifikuesve Organik
Zonat
e veprimit
Shqiperi
Kategoria ( A, B, D)
Kosove
Kategoria ( A, B)
Maqedoni
Kategoria ( A, B)
Mal i zi
Kategoria ( A, B)
Serbi
Kategoria ( A, B)
Turqi
Kategoria ( A, B)
Ukraine
Kategoria ( A, B)
Armeni
Kategoria ( A, B)
Bosnje - Hercegovine
Kategoria ( A, B)
Iran
Kategoria ( A, B)
Kazakistan
Kategoria ( A, B)
Moldavi
Kategoria ( A, B)
Bio
Inspecta

Partner dhe përfaqësues i bio.inspecta group , lider në tregun e certifikimeve ndërkombetare duke zgjeruar gamën e shërbimeve të ofruara në treg.

Partneret
Tane
mersin escort - bodrum escort - eskişehir escort - eskişehir yeni escort - escort mersin - mersin yeni escort - mersin sınırsız escort - mersin rus escort - mersin olgun escort - mersin anal escort - mersin oral escort - mersin masöz escort