Në i shtojmë vlerën produktit tuaj !

Vizioni ynë:
Me çertifikimin mbrojmë prodhuesit, garantojmë konsumatorët dhe i shtojmë vlerë produktit.

Albinspekt është kompania e parë shqiptare e listuar nga Bashkimi Europian në Listën e Trupave inspektuese dhe çertifikuese të njohura nga BE


Lajme


Flet-palosje-sherbimet-e-albinspekt-151110