Në i shtojmë vlerën produktit tuaj !

Vizioni ynë:
Me çertifikimin mbrojmë prodhuesit, garantojmë konsumatorët dhe i shtojmë vlerë produktit.

Albinspekt është kompania e parë shqiptare e listuar nga Bashkimi Europian në Listën e Trupave inspektuese dhe çertifikuese të njohura nga BE


Lajme


11Feb 2019

Të Nderuar  Partnerë, Albinspekt dëshiron t’ju informojë se Bordi ka pranuar dorëheqjen e Drejtorit Ekzekutiv Z. Sokol Stafa ndaj të cilit është mirënjohës për kontributet e paçmueshme dhe i uron gjithë të mirat për të ardhmen e tij. Bordi në të njëjtën kohë njofton me kënaqësi  emërimin e Znj. Irjana Gjana në pozicionin Drejtor Ekzekutiv […]

Flet-palosje-sherbimet-e-albinspekt-151110