Global G.A.P

Albinspekt bashkëpunon me partneret e tij per ofrimin e certifikimit Global Gap

Kliko ne http://www.globalgap.org/uk_en/ per standartin dhe dokumentacionet Global Gap