ISO

Albinspekt operon me parteret e tij per sigurimin e certifikimeve ISO