Verifikim per kerkesat dhe cilesi te percaktuara nga bleresit

Albinspekt siguron inspektim  per kerkesa specifike sipas cilesise se percaktuar nga vete bleresit e produkteve