Historiku dhe Njohjet
Historiku
Albinspekt është themeluar në Nëntor të vitit 2006 në kuadër të projektit SASA ( Sustainable Agriculture Support in Albania ) të financuar nga qeveria Zvicerane për krijimin dhe zhvillimin e infrastrukturës së bujqësisë organike në Shqipëri. Albinspekt është e vetmja trupë inspektim/çertifikimi shqiptare që është e akredituar për këtë shërbim dhe e listuar nga Komisioni Europian për të kryer aktivitetin e inspektim- çertifikimit sipas rregullores organike europiane.
Njohjet dhe anëtarësimet

Listuar nga Komisioni Europian për ofrimin e inspektim – çertifikimit sipas Rregullores Ekuivalente me EEC 834/2007, dt 28 Qershor 2007, “Për prodhimin organik dhe etiketimin e produkteve organike” dhe rregullave zbatuese EEC 889 / 2008.

Akredituar sipas ISO 17065, për ofrimin e inspektim- certifikimit sipas Rregullores Ekuivalente me EEC 834/2007, dt 28 Qershor 2007, “Për prodhimin organik dhe etiketimin e produkteve organike” dhe rregullave zbatuese EEC 889 / 2008.

Njohur nga Komisioni Shtetëror për Prodhimet Organike ( KSHPO ) ne Ministrine e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit për ofrimin e inspektim- çertifikimit sipas ligjit 106/2016.

Anëtar me të drejta të plota e IFOAM – Federata Ndërkombëtare e Lëvizjes së Bujqësisë Organike.

Njohur nga Zyra Federale për Bujqesine Zvicër ( FOAG ).

Anëtar i EOCC – Këshilli Europian i Certifikuesve Organik.

Zonat e veprimit
Shqipëri
AL-BIO-139
Kategoria ( A, B, D)
Kosovë
XK-BIO-139
Kategoria ( A, B,D)
Maqedoni
MK-BIO-139
Kategoria ( A, B, D)
Mal i zi
ME-BIO-139
Kategoria ( A, B, D)
Serbi
RS-BIO-139
Kategoria ( A, B,D)
Turqi
TR-BIO-139
Kategoria (B)
Ukraine
UA-BIO-139
Kategoria (B)
Armeni
AM-BIO-139
Kategoria ( A, B, D)
Bosnje - Hercegovine
BA-BIO-139
Kategoria ( A, B, D)
Iran
IR-BIO-139
Kategoria ( B)
Kazakistan
KZ-BIO-139
Kategoria (B)
Moldavi
MD-BIO-139
Kategoria (B)
mersin escort - bodrum escort - eskişehir escort - eskişehir yeni escort - escort mersin - mersin yeni escort - mersin sınırsız escort - mersin rus escort - mersin olgun escort - mersin anal escort - mersin oral escort - mersin masöz escort